Larmo.se arbetar ...

Minskar risken för inbrott om man har ett hemlarm?

Maj 2014 1160 0 3
hemlarm villalarm

Minskar risken för inbott om man har ett larm?

 • Gäst säger

  Hej, det finns statistik som visar att att en olarmad villa löper tre gånger större risk att drabbas av inbrott än en villa med larm. En annan sak att ha i åtanke är att tjuvar som tar sig in i en larmad villa är medvetna om att en väktare kan komma och är ofta bara inne en kort tid.

 • Gäst säger

  En tjuv avverkar vanligtvis en villa på mindre än fem, och definitivt på mindre än 10 minuter. På den tiden hinner inte väktare fram om de inte råkar finnas i närheten. Den tidsfristen kalkylerar många tjuvar med. Sitter sedan centralenheten fel placerad hinner en tjuv oskadliggöra larmet innan larmet sänt signalen till mottagaren.

  Kan tjuven välja tar han givetvis den olarmade bostaden först. Larmet kan alltså ha en avskräckande effekt men är i sämsta fall bara en information om vad man har att vänta när man kommer hem.

 • Gäst säger

  Det finns inga vetenskapliga studier som visar att larm förebygger inbrott. Men det finns statistik som pekar på att så är fallet:

  Branschorganisationen Swelarm
  Swelarm som företräder landets larmföretag, har sammanställd den officiella inbrottsstatistiken från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, SCB, Statistiska Centralbyrån och larmbranschen.
  Under 2011, drabbades 13 900 villor av inbrott. Det betyder att av landets totalt 2 003 000 villor fick ungefär 0,69% påhälsning av tjuvar. Under samma år drabbades bara 704, eller 0,23%, av de 302 000 villor som har hemlarm kopplat till larmcentral av inbrott. Det innebär att en villa som saknar larm drabbas av inbrott tre gånger oftare än en villa med larm.

  Folksam granskning
  Folksam har granskat inbrottsstatistiken mellan åren 2008-2012 för de 400 000 hus som bolaget försäkrar i Sverige. Deras slutsats blev att larm gör skillnad. Resultatet visar att villor utan larm löper i snitt 22 procent högre risk för inbrott.

Svara på frågan