Larmo.se arbetar ...

Vem ska köpa larm?

Trots att endast en liten del av hushållen drabbas av inbrott, finns det flera anledningar till att köpa hemlarm - speciellt om man bor i ett storstadsområde, där är nämligen inbrottsrisken högre än i glesbygd. Bor man i Stockholm, Skåne eller Halland är det störst risk att drabbas och dyra bostadsområden drabbas oftare än billigare områden.

Inbrotten har ökat

De senaste 10 åren har antalet inbrott ökat. År 2006 rapporterades nästan 16000 anmälda inbrott, 2011 låg siffran på nästan 23000. Det är vanligare med inbrott i villor och radhus än i lägenheter. År 2011 ökade inbrotten i denna typ av fastigheter med närmare 20% medans lägenhetsinbrotten ökade med 2%. Sett till den stigande inbrottsstatistiken och att svenskar är relativt säkerhetsmedvetna så är det inte anmärkningsvärt att fler hushåll installerar larm.

Branschorganisationen Swelarm, som representerar 90 procent av aktörerna på hemlarmsmarknaden, upskattar att 14% av svenska småhus har larm. Räknar man in lägenheter ligger siffran på 8%. Noterbart är att denna statistik enbart gäller hushåll med uppkopplade larm , dvs larm som är kopplade till larmcentraler. Räknar man även in de med ouppkopplade larm blir den procentuella andelen hushåll med larm högre.

Tjuven föredrar mörkare årstider

Lägenhetsinbrotten sker ganska jämt fördelat under årets alla månader, men villor drabbas oftare under mörka årstider. För villor innebär hösten störst risk för inbrott; november är tjuvens favoritmånad, därefter kommer oktober och december. Sommaren brukar vanligen förknippas med många inbrott, då många hus står tomma, men eftersom allt fler inbrott anmäls under höstmånaderna har sommaren kommit lite i skymundan av hösten som inbrottsperiod.

Under perioden 2008 och 2010 anmäldes, enligt BRÅ, över 60% fler villainbrott under det fjärde kvartalet (oktober-december) jämfört med snittet för de första tre kvartalen (januari-september), eller 4159 i genomsnitt jämfört med 2523 i genomsnitt.

Olarmade villor mer utsatta

Statistiken visar även att hus med larm är mindre attraktiva för tjuvar. Ett larm är ingen garanti för att klara sig från inbrott, men har helt klart en avskräckande effekt. Swelarm sammanställde nyligen den officiella inbrottsstatistiken från Brottsförebyggande rådet (Brå), Statistiska centralbyrån (SCB) och larmbranschen. Den visar att hemlarm ger ökad trygghet: Under 2011 drabbades 13 900 villor av inbrott. Det betyder att av landets totalt 2 003 000 villor fick ungefär 0,69 procent påhälsning av tjuvar. Under samma år drabbades 704, eller 0,23 procent, av de 302 000 villor som har hemlarm kopplat till larmcentral av inbrott. Det innebär att en villa som saknar larm drabbas av inbrott tre gånger oftare än en villa med larm. När tjuven letar lämpliga objekt i området, väljer han i första hand villor utan larm, menar Swelarm.

Även karaktären på inbrotten skiljer sig åt. Om tjuven gör inbrott i en larmad villa blir förloppet snabbare. Tjuven tar sig in, tar saker som är enkla att komma åt och försvinner innan väktare eller polis hinner anlända. Är det en olarmad villa har tjuven större möjlighet att rota igenom huset grundligt och vandalisera, vilket innebär en större kränkning. Dessutom ökar risken för att villaägarna kommer hem när tjuven befinner sig i huset, vilket kan leda till konfrontation med våld och personskador som följd.

Så vem ska skaffa hemlarm?

För att besvara den inledande frågan om vem som ska köpa larm/om ett hemlarm minskar inbrottsrisken, ger statistiken som Swelarm sammanställt ett tydligt svar. Inbrotten har ökat och de som bor i Stockholm, Skåne och Halland löper störst risk att drabbas. November är tjuvens favoritmånad och larmade villor drabbas mer sällan av inbrott, och skulle en larmad villa ändå drabbas blir inbrottsförloppet snabbare än om villan är olarmad. Sammantaget visar detta att ett det kan vara väl värt kostnaden att skaffa hemlarm.

Skriv en kommentar
Visar 11 kommentarer