Larmo.se arbetar ...

Hemlarm och husdjur – så här funkar det

Eftersom de flesta hemlarm använder rörelsedetektorer, undrar många om det går att ha hemlarm när det finns husdjur i hemmet.

Rörelsedetektorerna är gjorda för att inte aktiveras när djur rör sig i bostaden, men har man en stor hund eller ett djur som väger över 15- till 30 kg kan det behövas speciallösningar.

Hur fungerar rörelsedetektorn?

För att förstå varför husdjur kan orsaka problem med hemlarm, gäller det att veta hur rörelsedetektorer fungerar. Det finns flera olika varianter av rörelsedetektorer, men de flesta för hemmabruk använder en effektiv konstruktion. En passiv infraröd detektor (förkortas PIR eller PID) består av en elektrisk sensor som mäter infraröd strålning och känner av temperaturförändringar.

När en människa (eller ett djur) passerar detektorns upptagningsområde kommer temperaturen att stiga från rumstemperatur till kroppstemperatur. Detektorn känner av temperaturskiftningen och aktiverar larmet.

De flesta rörelsedetektorer för hemmabruk anpassade för människor och inte husdjur. Det betyder att mindre husdjur inte aktiverar larmet. Med "mindre" brukar gränsen gå mellan 15- och 30 kg, men siffran varierar så det bör kontrolleras med larmleverantören.

I vilket fall som helst är det med större hundar som det kan bli problem med rörelsedetektorer. Katten bör inte kunna sätta igång larmet. Däremot finns det många hundraser som är tillräckligt stora för att rörelsedetektorn ska lösa ut, men det finns lösningar även i det fallet.

Alternativen

Har ni en stor hund som kommer att befinna sig i rörelsedetektorns synfält när ni inte är hemma är alternativet att helt enkelt byta ut rörelsedetektorn mot en eller flera andra typer av detektorer.

Fler magnetkontakter är det vanligaste alternativet. Det innebär att man säkrar upp alla fönster eller dörrar där det går att ta sig in i huset eller lägenheten och på så sätt eliminerar behovet av en rörelsedetektor.

Ett annat alternativ är en glaskrossdetektor, som fyller precis samma funktion som magnetkontakterna. Den kostar mer än en magnetkontakt men kompenserar med att den känner av glaskross (via luftrycksförändring och/eller ljudanalys) och därigenom täcker in ett helt rum.

För att veta vad som är bäst för det egna hemmet, får man göra en funktions- och kostnadsmässig avvägning om det är bäst att satsa på magnetkontakter eller en glaskrossdetektor. Slutsatsen är ändå att alternativen finns, även för de som har en stor hund.

Skriv en kommentar
Visar 6 kommentarer